Nyheder fra Sermitsiaq i resuméer:

OVERENSKOMST

12.maj 2000_____Jess G. Berthelsen er rasende på Sermitsiaq. SIKs formand kræver dementi af leder-artikel i Sermitsiaq. Lederen sidste fredag er løgnagtig, siger han, men han vil ikke dokumenterer hvordan og truer nu med at klage til pressenævnet.

12.maj 2000_____Jess G. Berthelsen kritiserer Sermitsiaq for at være fuld af løgn, idet at avisen skrev, at en afblæsning af strejken kom, fordi medlemstallet i SIK er stagneret på det sidste. Men den virkelige sandhed er ifølge Jess, at SIK aldrig før har registreret så mange medlemmer. Han anser de store samarbejdsvanskeligheder mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne for at være opstået, fordi arbejdsgiveren truer lønmodtagerne med mindstelønnen, hvis de melder sig ind i SIK.

12.maj 2000_____Jess G. Berthelsen har ikke styr på sin organisation. Derfor kunne strejken ikke gennemføres. Der er faktisk ingen SIK´ere på de private arbejdspladser, som får mindstelønnen. De fleste får langt mere og har goder, som slet ikke er omfattet overenskomsten. Derfor var mange på SIK-overenskomsten imod strejken. Jess G. Berthelsen måtte bede arbejdsgiverne om medlemslister for at finde ud af, hvem der var omfattet af konflikten. SIK´s kontor kunne ikke oplyse, hvad medlemmerne ville få i strejkeunderstøttelse. Der blev givet forskellige oplysninger, afhængigt af hvor i landet man bor. Derfor var der mange, der var imod SIK-konflikten. Man kan undres over, at Jess G. Berthelsen overlader det til arbejdsgiverne at orientere medlemmerne om en konflikt imod arbejdsgiverne.

5.maj 2000_____Sammenbrud for SIK´s strejkestrategi. Ny to-årig overenskomst på det private område på nøjagtig samme grundlag, som SIK hidtil har afvist. Med den nye overenskomst tiltræder arbejdsgiverne en pensionsordning, og i den kommende overenskomstperiode betaler arbejdsgiverne et pensionsbidrag på 3,1 procent af grundlønnen, hvorimod lønmodtagerne ikke vil blive trukket for bidrag til pensionsordningen.

28.april 2000_____Danske bygningsarbejderforbund klar til at udbetale strejkeunderstøttelse til medlemmer i Grønland. Måske sendes samtidig en pose penge til SIK.

28.april 2000_____SIK varsler konflikt på det private område. GA afviser krav, der ligger over det niveau, SIK har opnået ved andre overenskomster. Strejken starter fra onsdag den 3. maj, efter at overenskomstforhandlingerne med GA er brudt sammen. Det betyder at områder som handel og kontor, service og transport, produktion samt byggefagene vil blive berørt at konflikten. Ifølge Jess G. Berthelsen er det uenighed om grundlønnen, der skiller parterne. Vi forlanger en grundløn på 77 kroner i timen, GA vil gå med til 76,50 kroner. Han undrer sig over, at arbejdsgiverne er villige til at betale op til 240 kroner i timen til akkordlønnede bygningsarbejdere.

14.april 2000_____HST-formand Arne Armstrup lægger op til debat i foreningen om sammenlægning. I sin beretning på HST's generalforsamling i Nuuk tirsdag kom Arne Amstrup ind på det nyetablerede samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening. Arne Amstrup er overbevist om, at fremtiden vil stille større krav til fælles fodslag og henviste til overenskomstspørgsmål, hvor man kun kan have fordel af et fælles samarbejde.

18.februar 2000_____Landsstyret og Den almindelige Danske Lægeforening har indgået en tre-årig overenskomst indenfor en økonomisk ramme af 7,13 procent.

11.februar 2000_____Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked mellem lønmodtagerorganisationen SIK og Grønlands Arbejdsgiverforening er brudt sammen.

21. Januar 2000_____Overenskomstforhandlinger mellem journalister, tekninkere og hjemmestyret står stille. Begge parter afventer hinanden.

Overenskomst i 1999.

KNI og SIK indgår overenskomst. SIK vinder og får næsten 7 procent lønforhøjelse til medlemmerne.