NSB Di.3 i Kosovo

 

Det følgende er skrevet efter et besøg i Kosovo i oktober 2002, og er ment som en hjælpende hånd til dem der måtte have lyst til at tage til Kosovo for at se / fotografere de norske Di.3-lokomotiver, men en del oplysninger vil også være af værdi for dem der ønsker at besøge Kosovo af andre grunde.

 

Fotos af lokomotiverne i Kosovo kan ses her.

 

Jernbanedriften

Jernbanedriften i Kosovo varetages af FN-organet UNMIK Railways, men den daglige drift afvikles primært af lokale, hovedsageligt albanere. UNMIK fungerer som et rådgivende organ, samt stiller fire internationale lokomotivførere til rådighed for kørslen i de mest urolige dele af området. Desuden råder selskabet over 36 albanske lokomotivførere, selvom det reelle behov kun er ca. 7 albanske førere, udover de 4 internationale. I skrivende stund er man ved at oplære 2 serbiske lokomotivførere, der på sigt skal afløse de 4 internationale, men præcist hvornår dette skal ske er i øjeblikket uvist. Situationen er lidt kompliceret idet man er ved at flytte jernbanedriften fra FN-regi til EU-regi, med alt hvad det medfører af administrativt kaos. Flytningen til EU vil formentligt resultere i at der skæres i bevillingerne, samtidigt med at ansættelsen af de 4 internationale førere kan blive kompliceret idet der p.t. er tale om 2 canadiere og 2 kenyanere. Hvis EU skal betale, er det sandsynligt at der skal ansættes førere fra EU i stedet. Samtidigt er det tvivlsomt om de serbiske førere kan få lov at køre i fred. Der er en udbredt serbisk modstand mod FN, og dermed mod toget, selvom mange fra de indesluttede serbiske enklaver benytter toget til at komme til den serbiske del af Kosovo for at handle, besøge venner og familie m.v. Der har således været overfald på serbiske jernbaneansatte, især i begyndelsen. Nu er situationen nogenlunde rolig, men de serbiske ansatte må kun samarbejde med de internationale folk, og ikke med albanerne.

Det er således at når toget kører mod nord, er der albansk togpersonale indtil Mitrovicë / Kosovska Mitrovica, herfra videre til Zvecan er der ikke noget togpersonale, og nord for Zvecan er der serbisk togpersonale ombord.

Hele strækningen fra Füshe Kosovë / Kosovo Polje til Leshak køres af internationale lokomotivførere, mens strækningen fra Füshe Kosovë / Kosovo Polje til Deneral Jankovic køres af de albanske lokomotivførere.

Køreplanen forsøges efterkommet, men den er urealistisk, så der opstår forsinkelser undervejs. Togene kører i hovedreglen fra udgangsstationen til tiden, men opnår undervejs typisk 15-20 minutters forsinkelse. Formiddagstoget fra Füshe Kosovë / Kosovo Polje til Leshak er egentlig morgentoget fra Deneral Jankovic, der fortsætter, så det er forsinket allerede ved afgangen fra Füshe Kosovë / Kosovo Polje, og tilsvarende er aftentoget til Deneral Jankovic egentlig en fortsættelse af eftermiddagstoget fra Leshak, så dette opnår også en forsinkelse allerede fra Füshe Kosovë / Kosovo Polje.

Serbere og albanere benytter gerne enhver lejlighed til at genere hinanden, og indtil for nylig medførte togene en godsvogn til de rejsendes varer. I den nordlige del af Kosovo, er der meget skov, og brænde er derfor væsentligt billigere end i Pristinaområdet. De serbiske minoriteter benyttede derfor toget til at købe billigt brænde, men den albanske ledelse af jernbaneselskabet har benyttet sig af de stadige forsinkelser som undskyldning til at fjerne godsvognen fra toget. Ind- og udlæsning af godsvognen foregik såmænd meget effektivt, og fjernelsen af denne har ikke givet nogen køretidsreduktion, men albanerne har fået forhindret de serbiske minoriteters billige brændselsindkøb.

Til trafikken har man en stamme på 7-8 boggievogne. Det præcise antal vogne til rådighed kender jeg ikke, men man skifter tilsyneladende en vogn ud hver dag af hensyn til eftersyn / reparation m.v. Ved mit besøg var der en enkelt tidligere østtysk liggevogn, mens resten var jugoslaviske vogne. Trækkraften til persontogene er 4 tidligere norske Di.3-lokomotiver. Desværre kan kun mindre reparationer udføres på stedet, mens større reparationer betyder hensætning. I øjeblikket er 3.619 i drift med to udkoblede banemotorer, mens 3.633 er i drift med en enkelt udkoblet banemotor. 3.641 og 3.643 er stadig relativt fejlfrie. Der er dog problemer med at skaffe reservedele, og dette kan hurtigt betyde at lokomotiverne går ud af driften, så hvor længe endnu man kan se Di.3 på Balkan er meget usikkert.

Udover de 4 Di.3-lokomotiver har man et antal jugoslaviske 661-lokomotiver (såkaldte Kennedy-lokomotiver), men disse anvendes primært til de få godstog. På et tidspunkt var 3 Di.3-lokomotiver ude af drift, og man anvendte da af og til 661-lokomotiv i persontoget (3.619 efter kollision med en lastbil, og 3.633 og 3.643 efter kollision med hinanden)

Der kører to daglige persontog fra Füshe Kosovë / Kosovo Polje til Deneral jankovic. Et tidligt om morgenen og et sent om aftenen, og to persontog i dagtimerne fra Füshe Kosovë / Kosovo Polje til Leshak. Godstrafikken er meget sparsom, og består hovedsageligt af kul eller olie til kraftværkerne i Kosovo. Der er blevet åbnet for godstrafik til og fra Skopje i Makedonien, men der er desværre ikke noget gods at transportere.

 

Kosovo generelt

Kraftværkerne i Kosovo er i øvrigt ikke særligt velfungerende. Der findes et "nyere" kraftværk, men dette er i øjeblikket ude af drift efter en brand. Desuden har man et ældre kraftværk, der er i meget dårlig stand, så elforsyningen "går på skift", således at man har 4 timer med strøm og 2 timer uden strøm alle steder.

Mange hoteller og lignende har dog egen elforsyning, og er således uafhængige af disse problemer.

Kraftværkerne er i øvrigt også anledning til en del luftforurening på grund af dårligt brændsel. Der er ofte tåget i Kosovo, da området ligger omkranset af bjerge, men ofte har tågen en mistænkelig farve. Det fortælles også at sneen ikke er glat om vinteren, på grund af forureningen af denne. Det skal dog indskydes at der også er utroligt meget støv i luften, på grund af den megen anlægsvirksomhed. Hele Pristina er en stor byggeplads. Vejene er ikke alle asfalterede, og dem der er, er dækket af et tyndt lag sand fra de mange anlægs- og militærkøretøjer.

Der er rigtigt mange biler i Kosovo, og der køres ret aggressivt. Skiltningen er utroligt mangelfuld og trafikken ekstremt tæt, særligt i Pristina, så det er noget af en prøvelse at begå sig i bil. Omvendt er den kollektive trafik absolut ikke anbefalelsesværdig for en turist, så en bil er en nødvendighed, hvis man vil besøge Kosovo, og se andet end selve Pristina.

Der findes biludlejninger, men om de er anbefalelsesværdige ved jeg ikke.

Da NATO rykkede ind i Kosovo tog man konsekvensen af den dårlige skiltning, og markerede et antal større veje. Disse er skiltet med gule rektangulære tavler, forestillende forskellige dyr. På den måde er man ude over sprogproblemerne, da man blot skal køre ad "slangevejen" eller "hundevejen", eller hvilken vej man nu skal bruge.

I Kosovo er mange ting vi tager for givet, absolut ikke almindelige. Der er en del hoteller og restaurationer, men kun kontanter godtages som betaling. Møntfoden er Euro overalt i Kosovo. Man skal være opmærksom på at der findes banker, men at de ikke kan anvendes til valutaoverførsler, hævning på plastikkort m.v., så sørg for at have kontanter med (Euro), og sørg for at have tilstrækkeligt.

Prisniveauet i Pristina er nogenlunde som i Danmark, mens priserne falder til ca. det halve udenfor Pristina.

Der findes heller ingen McDonalds eller lignende (men i 2 af de amerikanske militærlejre har de efter sigende deres egne BurgerKings).

Vandkvaliteten er svingende, og der er ikke altid vandtryk i de højereliggende dele af Kosovo. Man kan sikkert godt drikke vandet, men som dansk turist, er det tilrådeligt at lade være.

 

At komme til Kosovo

Hvis man vil begive sig til Kosovo, er mit bedste råd at bruge egen bil. Der er ganske vist langt, men i selve Kosovo er en bil uundværlig.

Fra København er der ca. 2100 km til Pristina via Gedser – Rostock – Berlin – Prag – Bratislava – Budapest – Beograd – Nis.

Køreturen fra Nis til Pristina foregår ad forholdsvis dårlige, men absolut acceptable veje, hvor hastigheden er begrænset til ca. 60 – 70 km/t. Man bør ikke færdes på denne strækning efter mørkets frembrud, medmindre man er lokalkendt, så det vil være en god idé at overnatte i Beograd. Turen fra Beograd til Pristina tager ca. 7 timer, hvis man kører i et fornuftigt tempo.

Man skal være opmærksom på at Jugoslavien slet ikke er så vestligt orienteret som mange af de øvrige tidligere øststater. I Jugoslavien kan man således ikke betale med andet end Jugoslaviske dinarer på tankstationer og i forretninger, men større hoteller og restauranter tager dog Visa og andre anerkendte betalingskort. I byerne er der også ofte muligheder for at veksle penge.

Man skal også være opmærksom på at det almindelige grønne forsikringsbevis IKKE gælder i Jugoslavien. Forsikringsselskaberne herhjemme har ganske vist indgået aftale med Jugoslavien, og de hævder at forsikringen gælder. Man kan fra sit forsikringsselskab få udstedt et brev, der på engelsk og dansk certificerer at forsikringen gælder. Dette preller imidlertid fuldstændigt af på grænsepolitiet ved indkørsel til Jugoslavien. De forstår ikke engelsk (eller også lader de som om), og da salg af forsikringer til turister er big business i Jugoslavien, er de fuldstændigt ligeglade med diverse danske dokumenter. De beslaglægger ens pas, og man får det først tilbage når man har tegnet en lokal ansvarsforsikring. Denne kan fås ved grænsen, og koster p.t. 4.800 dinarer, hvilket svarer til ca. 80 Euro.

Det er dog en god idé forinden at få udstedet bevis fra sit forsikringsselskab på at det grønne kort dækker ved rejse i Jugoslavien, idet forsikringsselskabet efterfølgende dækker de 80 Euro.

Det er også nødvendigt at have visum til Jugoslavien. Dette kan efter sigende købes ved grænsen i feriesæsonen, men uden for denne, skal man have det udstedt hjemmefra. Henvendelse om visum rettes til den Jugoslaviske ambassade i hjemlandet.

Man skal være opmærksom på at man skal betale for benyttelse af motorvejene undervejs, bortset fra i Tyskland. I Tjekkiet og Slovakiet køber man motorvejsvignetter ved grænsen. I Ungarn køber man ligeledes en vignette ved grænsen for strækningen fra den slovakiske grænse til Budapest (M1), men fra Budapest mod syd (M5) skal der betales ved betalingsanlæg undervejs. På samme måde skal der betales for benyttelse af motortrafikveje og motorveje i Jugoslavien. I både Ungarn og Jugoslavien kan man betale med Euro, men kun i sedler. Til gengæld får man byttepenge i lokal møntfod (Forinth i Ungarn, og Dinarer i Jugoslavien). Det gælder derfor om at have nogle mindre Euro-sedler (5 og 10 Euro) at betale med, hvis man ikke vil have en forfærdeligt masse lokale penge.

Benyttelsen af motorvejene er relativt dyr, set med danske øjne. Passage af Tjekkiet og Slovakiet er rimelig, men passage af Ungarn bliver i alt omkring 50 Euro for både frem og tilbage, mens udgiften i Jugoslavien bliver omkring 40 Euro. Desværre skal der betales ad flere omgange, da vejene er opdelt i sektioner, så det er der de små sedler kommer ind i billedet.

 

At være i Kosovo

At opholde sig i Kosovo er egentligt ganske ufarligt. Der er naturligvis risiko for uroligheder, men hele området er så fuldt af militær og politi, at denne risiko i virkeligheden er minimal. Skulle der endelig opstå uroligheder, er der garanti for en hurtig indgriben fra det internationale samfunds side. Der er dog blevet skåret en del i militærets tilstedeværelse på det seneste, og der skal skæres mere i den kommende tid. Dette kan naturligvis forøge risikoen ved ophold i området.

kriminaliteten i Kosovo er næppe højere end i resten af ex-jugoslavien. Man bør dog opføre sig fornuftigt, og holde sig fra de lokales barer og opholdssteder, ligesom man ikke skal gå rundt på gaden om natten.

De lokale er naturligvis nysgerrige for hvad man mener om deres land, og man skal her være meget påpasselig med at man udtrykker sig generelt, og ikke tager parti for enten albanere eller serbere. Det kan give en mange problemer. En god frase, når man bliver spurgt er at svare at: "Jeg synes godt om Kosovo, men er sikker på at her var bedre før konflikten" –den køber både albanere og serbere.

I Kosovo tales naturligvis mange sprog, og man kan i det hele taget klare sig nogenlunde med en blanding af engelsk og tysk. Mange af de lokale kan lidt af et af disse sprog, og resten kan som regel klares med tegnsprog.

Kosovo er officielt ryddet for miner, og det internationale minerydningskontor har forladt landet. Man bør dog alligevel tænke sig om, og ikke bevæge sig ud i naturen på egen hånd. Hvis man holder sig til offentlig vej er man sikker, og man kan alligevel opleve meget af landet.

Man kan fotografere frit i Kosovo, men man må IKKE fotografere militære installationer. Gør man det, bliver man arresteret øjeblikkeligt, og filmen destrueret, så lad være med det.

 

At fotografere tog

Hvis man kommer til Kosovo for at opleve jernbanen, kan det anbefales at indlogere sig på Hotel Drenica, der ligger lige overfor stationen i Füshe Kosovë / Kosovo Polje. Her kan man få et værelse for 30 Euro pr. nat, og man spiser ganske udmærket i hotellets restaurant. Et måltid koster typisk omkring 5-7 Euro, men disse priser går der sikkert inflation i, når turisterne begynder at indfinde sig. I øjeblikket bor der primært FN-soldater på hotellet, og de spenderer ikke de store penge i restauranten.

Det kan være lidt vanskeligt at finde vej til hotellet og jernbanestationen, men når man kommer fra Nis, skal man dreje til højre ad "slangevejen" inden man kører ind i selve Pristina. Man kan tydeligt se det nye kraftværk på højre hånd (hvis ikke det er tåget). Når man kommer til et stort vejkryds, hvor man ser en stor tankstation på højre hånd, skal man til venstre. (kommer man til byen Obilic, er man kørt for langt). Denne vej følger man, indtil man kommer til selve Pristina. Lige inden Pristina, kører man over en større vej. Denne skal man ned på, og i retning mod højre (i forhold til den oprindelige køreretning), eller væk fra Pristina. Der er her skiltet mod jernbanestationen. Efter et kort stykke, skal man se et skilt mod lufthavnen ligeud. I så fald er man på rette vej. Efter et par kilometers kørsel, kommer der et skilt i midterrabatten, hvor der står "Hotel Drenica 500 m." Herfra er der ca. 2 kilometer til hotellet !. Der kommer et Y-kryds, hvor man skal af højre ben, og så ligger hotellet faktisk lige fremme for enden af vejen.

Når man fotograferer tog, skal man være opmærksom på at dette er ret usædvanligt. De eneste kameraer, der er normale i Kosovo, hænger som regel på pressefotografer, men hvis man forklarer sit ærinde, er der ingen problemer med at fotografere.

Der er en del sigøjnerbørn, ikke mindst på stationen i Füshe Kosovë / Kosovo Polje, der bestandigt følger i hælene på en og tigger. Et almindeligt trick er at de vil have en til at fotografere sig foran toget, hvilket man bagefter får lov at betale en Euro for. Hvis man tror at man får fred for dem, ved at stikke dem lidt småpenge, tager man fejl, men de gør ikke en noget.

Der er mulighed for mange smukke strækningsbilleder nord for Mitrovicë / Kosovska Mitrovica, hvor hovedvejen og jernbanen følges ad. I tilgift kører toget ret langsomt, så der er masser af muligheder for at tage billeder hvis man er i bil, også uden nogen former for hasarderet kørsel. Toget kører max. 60 km/t på denne strækning, og mange steder er der hastighedsnedsættelser til både 40 og 20 km/t. I tilgift stopper toget mange steder, så man kan mageligt følge med i bil.

 

Køreplan

Jeg har set flere mere eller mindre komplette køreplaner på internettet, men ingen der stemte overens med virkeligheden. Køreplanen herunder er skrevet af efter et køreplansopslag på stationen i Füshe Kosovë / Kosovo Polje, og er den der bliver kørt efter i øjeblikket (oktober 2002). Togene er som tidligere skrevet ofte forsinkede, men til gengæld ser man også at toget bliver sendt afsted fra Leshak et par minutter før tid, hvis stationsbestyreren skønner at alle passagererne er nået frem.

 

Füshe Kosovë / Kosovo Polje

 

04.31

Füshe Kosovë / Kosovo Polje

 

18.42

K.P Teretna

04.34

04.34

K.P Teretna

18.46

18.46

Suvi Do

 

 

Suvi Do

18.54

18.55

Lipjan / Lipljan

04.44

04.45

Lipjan / Lipljan

18.59

19.00

Rabovce

 

 

Rabovce

19.06

19.07

Babljak

04.55

04.55

Babljak

19.13

19.13

Kosina

 

 

Kosina

19.18

19.18

Ferizaj / Urosevac

05.06

05.07

Ferizaj / Urosevac

19.26

19.27

Gurez / Grlica

05.15

05.15

Gurez / Grlica

19.36

19.37

Stari Kacanik

-

-

Stari Kacanik

19.40

19.40

Stagonë / Stagovo

-

-

Stagonë / Stagovo

19.44

19.45

Kacanic

05.25

05.26

Kacanic

19.51

19.52

Hani I Elezit / Deneral Jankovic

05.39

 

Hani I Elezit / Deneral Jankovic

20.05

 

 

 

 

 

 

 

Hani I Elezit / Deneral Jankovic

 

05.54

Hani I Elezit / Deneral Jankovic

 

20.20

Kacanic

06.13

06.14

Kacanic

20.39

20.40

Stagonë / Stagovo

06.22

06.23

Stagonë / Stagovo

20.48

20.49

Stari Kacanik

06.28

06.29

Stari Kacanik

20.54

20.54

Gurez / Grlica

06.32

06.33

Gurez / Grlica

20.57

20.58

Ferizaj / Urosevac

06.42

06.43

Ferizaj / Urosevac

21.07

21.09

Kosina

06.51

06.52

Kosina

21.17

21.18

Babljak

06.57

06.58

Babljak

21.23

21.24

Rabovce

07.04

07.05

Rabovce

21.30

21.31

Lipjan / Lipljan

07.11

07.12

Lipjan / Lipljan

21.37

21.39

Suvi Do

07.16

07.17

Suvi Do

21.43

21.44

K.P Teretna

07.25

07.26

K.P Teretna

21.52

21.53

Füshe Kosovë / Kosovo Polje

07.30

 

Füshe Kosovë / Kosovo Polje

21.57

 

 

Füshe Kosovë / Kosovo Polje

 

07.35

Füshe Kosovë / Kosovo Polje

 

14.17

Dobro Selo

07.40

07.41

Dobro Selo

14.22

14.23

Obiliq / Obilic

07.45

07.46

Obiliq / Obilic

14.27

14.28

Plementina

07.50

07.51

Plementina

14.32

14.33

Priluzje

07.56

07.57

Priluzje

14.38

14.39

Mijalic

08.01

08.02

Mijalic

14.43

14.44

Somodreza

08.06

08.07

Somodreza

14.48

14.49

Vrnica

08.10

08.11

Vrnica

14.52

14.53

Vushtërr / Vucitrn

08.18

08.19

Vushtërr / Vucitrn

15.00

15.01

Pantina

08.23

08.24

Pantina

15.05

15.06

Frasheri i Madh / Svinjare

08.27

08.28

Frasheri i Madh / Svinjare

15.09

15.10

Mitrovicë / Kosovska Mitrovica

08.35

08.36

Mitrovicë / Kosovska Mitrovica

15.17

15.18

Zvecan

08.41

08.42

Zvecan

15.23

15.24

Valac

08.46

08.47

Valac

15.28

15.29

Banjska

08.54

08.55

Banjska

15.36

15.37

Plandiste

09.03

09.04

Plandiste

15.45

15.46

Ibarska Slatina

09.09

09.10

Ibarska Slatina

15.51

15.52

Socanica

09.15

09.16

Socanica

15.57

15.58

Leposavic

09.23

09.24

Leposavic

16.05

16.06

Dren

09.30

09.31

Dren

16.12

16.13

Leshak

09.38

 

Leshak

16.20

 

 

 

 

 

 

 

Leshak

 

09.53

Leshak

 

16.50

Dren

10.00

10.01

Dren

-

-

Leposavic

10.07

10.08

Leposavic

17.01

17.02

Socanica

10.15

10.16

Socanica

17.07

17.08

Ibarska Slatina

10.21

10.22

Ibarska Slatina

17.12

17.13

Plandiste

10.27

10.28

Plandiste

17.18

17.19

Banjska

10.35

10.36

Banjska

17.23

17.24

Valac

10.43

10.44

Valac

17.30

17.31

Zvecan

10.48

10.49

Zvecan

17.33

17.34

Mitrovicë / Kosovska Mitrovica

10.54

10.55

Mitrovicë / Kosovska Mitrovica

17.39

17.40

Frasheri i Madh / Svinjare

11.02

11.03

Frasheri i Madh / Svinjare

17.47

17.48

Pantina

11.06

11.07

Pantina

17.51

17.52

Vushtërr / Vucitrn

11.11

11.12

Vushtërr / Vucitrn

17.56

17.57

Vrnica

11.19

11.20

Vrnica

18.04

18.05

Somodreza

11.23

11.24

Somodreza

18.08

18.09

Mijalic

11.28

11.29

Mijalic

18.12

18.13

Priluzje

11.33

11.34

Priluzje

18.16

18.17

Plementina

11.39

11.40

Plementina

18.22

18.23

Obiliq / Obilic

11.44

11.45

Obiliq / Obilic

18.27

18.28

Dobro Selo

11.49

11.50

Dobro Selo

18.32

18.33

Füshe Kosovë / Kosovo Polje

11.55

 

Füshe Kosovë / Kosovo Polje

18.37

 

 

Materiel

Følgende enheder blev observeret i drift ved mit besøg:

Lokomotiver:

NSB Di.3 633

NSB Di.3 641

JZ 661.132

Personvogne:

JZ ABl 51 72 39-10 907-0

JZ Btl 50 72 20-76 702-8

JZ Alt 50 72 19-84 700-5

JZ Bl 50 72 20-10 737-3

JZ Alt 50 72 19-84 704-7

JZ Bm 50 72 22-55 704-7

DB Bc241 51 80 59-40 046-6

JZ 50 72 22-40 715-1

Desuden var godsvogn:

JZ Gas-z 31 72 190 5 901-9

i brug som rejsegodsvogn i toget, indtil denne blev fjernet for at reducere stationsopholdene

Bemærk, det er ikke en fejl at to personvogne har samme løbenummer !

Derudover fik jeg fra en af de internationale lokomotivførere bekræftet at NSB Di.3 619 og 643 også er driftsklare.

Desuden fik jeg fortalt at der arbejdes på at overtage en række udrangerede svenske personvogne til erstatning for den stærkt medtagne nuværende personvognspark.

 

Nyttige adresser:

Hotel Drenica, Füshe Kosovë, tlf. (+381) 38 66 020

 

Danmarks ambassade i Jugoslavien:

Kraljevska Danska Ambasada

Neznanog Junaka 9A

11040 Beograd

tlf. (+381) 11 367 0443

 

Jugoslaviens ambassade i Danmark:

Svanevænget 36

2100 København Ø

tlf. (+45) 39 29 71 61

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at sende en email til:

thorsgade@email.dk

Oktober 2002. Christian Bruun