helvedesild.jpg (9773 bytes)

Hvad er helvedesild ?

Helvedesild er en hudlidelse, der skyldes skoldkoppe-virus. De er allerfleste af os har haft skoldkopper som barn - feber og små blære, der brister og bliver til røde kløende sår på kroppen og ansigtet.

Efter udbruddet lægger virus sig "til hvile" i en gruppe nerveceller, og her ligger det resten af livet, indtil det måske en dag bliver "vækket" igen. Det kan ske, når immunforsvaret/modstandkraft, og når det er mange år siden, man har haft skoldkopper. Så begynder virus at dele sig, og der fremkommer udslæt, som kaldes helvedesild. Det medecinske fagudtryk er herpes zoster.

 

Hvordan ved man, det er helvedesild?

Det første og almindeligste tegn er en sviende smerte i huden nogle dage før, selve udslættet starter. Hos nogen vil smerterne være milde og nærmest føles som en kløen. Andre kan få meget kraftige smerter. Nogle dage efter kommer udslættet som små røde hævelser, der hurtigt udvikler sig til væksefyldte blærer. De brister, tørrer ind og danner skorper, som efterhånden falder af.

Udslættet varer normalt fra fjorten dage til tre uger. Hos nogen kan udbruddet være mere langvarigt.

 

Hvem kan få helvedesild ?

Alle, der har haft skoldkopper, kan få helvedesild, og det kan ske når som helst i livet. Der behøver ikke at være nogen forklarlig årsag, men sygdommen optræder oftere hos ældre og personer med nedsat immunforsvar. Er man ung og sund, er udbruddet som regel mildt, mens ældre kan være meget plaget af det.

 

Hvor i kroppen sidder helvedesild ?

Som regel på brystet, maven eller ryggen, men udslættet kan også forekomme i ansigtet og på halsen. det følger som regel en nervebane og ses som et bånd eller et bælte hen over huden. Normalt optræder helvedesild enten på højre eller venstre halvdel af kroppen eller ansigt.

 

Hvad kan der ske i værste fald ?

Ingen kan forudsige, hvem der får følgevirkninger efter helvedesild, hvordan det vil udvikle sig, og hvor længe det vil vare. Hos nogle, især personer over 50 år og personer med nedsat immunforsvar, kan følgevirkningen være, at smerterne forsætter længe efter, at selve udslættet er forsvundet, ofte i måneder og i visse tilfælde i flere år.

 

Hvordan behandler man helvedesild ?

I dag findes der virus-hæmmende medicin, der ikke udrydder selve viruset, men forkorter tiden med smerter og udbruddets varighed og desuden nedsætter risikoen for følgevirkninger.

Unge, sunde personer behøver sjældent nogen form for behandling. hvis det gør ondt, kan man tage smertestillende medicin. Hvis udbrudet er voldsomt, hvis man er over 50 år, hvis man har nedsat immunforsvar, eller hvis udbruddet angriber øjet, bør man behandles med virushæmmende medicin.

Obs! Det er afgørende vigtigt, at behandlingen kommer i gang straks, helst inden 3 dage efter, at udslættet viser sig. Hvis øjet er angrebet, kan behandlingen dog indledes helt op til 7 dage efter udbruddets start.

 

Hvad gør man, hvis man får mistanke om helvedesild ?

Lad være med at tøve og "se tiden an". Man bør straks gå til lægen, som derefter vil afgøre, om der skal gives virushæmmende medicin.

 

Kan helvedesild smitte ?

Den der har helvedsild, kan ikke smitte andre med helvedsild, men man kan overføre skoldkoppe-virus til børn eller voksne der ikke tidligere har haft skoldkopper. Smittefaren er lille, men hvis man har helvedsild, bør man undgå tæt personkontakt med børn og voksne, ikke mindst gravide, der ikke har haft skoldkopper.

 

Kan man få helvedesild flere gange ?

Det kan man godt, men kun i sjældne tilfælde. Efter et udbrud ligger virus stadig og "hviler" i kroppen, men som regel bliver kroppen immun over for en ny "opvågnen".

 

Er helvedesild farlig for gravide ?

Det indebærer ikke nogen fare for fosteret, at moderen har helvedesild. Men et angreb af skoldkopper kan være alvorligt for både mor og foster.

 

Helvedesild, badning og tøjvask ?

Hvis man har helvedsild, kan man tage brusebad, men der bør ikke komme vand og sæbe på den angrebne hud. Dæk den fx med en plastpose. Brug ikke parfumeret sæbe.

Creme og pudder bør ikke bruges på det angrebne område. Man bør først anvende plejemidler, når huden er helet igen. Gå ikke i karbad eller sauna, før huden er helet og smerterne er forsvundet. Kort sagt, irritér den angrebne hud så lidt som muligt.

Tøjet skal ikke vaskes for sig selv. Virus bliver slået ihjel ved almindelig vask.

 

 

Kilde: Brochure udarbejdet af Galxo Wellcome i samarbejde med

Overlæge Carsten Sand Petersen, dermato-venerologisk afd. Bispebjerg Hospital

Overlæge Niels Anker Peterslund, med. hæm. afd. Århus Amtssygehus.