These 3 official texts from the Danish State Site give the who, what and when
about the acceptance of the Danish Partnership Act in Greenland.


Greenland adopted Danish Registered Partnership the 26th of April 1996
through an instrument of enforcement number 320 from the Danish
Department of Justice:

"
Anordning om ikrafttraeden for Groenland af lov
om registreret partnerskab.

Anordning nr. 320 af 26. april 1996,
Justitsministeriet."

 


Before that a lawproposal L 162 from the 17th of January 1996
took care of minor corrections in bigami and inheritance laws
of Greenland necessitated by the partnership act.

"____________________________________________________

Forslag til Lov om ændring af kriminalloven og
arveloven for Groenland. (Aendringer som foelge af
indfoerelse af registreret partnerskab).

Lovforslag nr. L 162 fremsat den 17. januar
1996 af justitsministeren.

Som følge af at Groenlands Hjemmestyre har
anmodet om, at loven om registreret partnerskab
skal gaelde for Groenland, fremsætter
justitsministeren forslag om, at
bigamibestemmelsen i den groenlandske
kriminallov udvides til ikke kun at omfatte
aegteskab, men ogsaa registreret partnerskab. Det
vil altsaa sige, at den, der indgaar aegteskab eller
lader sit partnerskab registrere, hvis
vedkommende i forvejen er gift eller er part i et
registreret partnerskab, doemmes for bigami.
Loven omfatter ogsaa den, som uden selv at være
gift indgaar aegteskab eller registreret partnerskab
med en person, der allerede er gift eller er part i
et registreret partnerskab. Forslaget indebaerer
ogsaa en aendring i arveloven, saa pligten til at
skifte et uskiftet bo ved indgaaelse af nyt
ægteskab udvides til ogsaa at gaelde ved
indgaaelse af registreret partnerskab.
"


Finally the last text settles the matter about the level of indepen-
dence of Greenland, which is part of the Danish realm.
The Home Rule is just that, taking care of local concerns inside the
framework of the unity of the realm. The Home Rule consist of
elected representatives, Landstinget and an administration run by
Greenlands "Landstyre" Government.
The population of Greenland is 55.000. Now the 45.000 inhabitants of the
Faroe Islands are the only Danish citizens without registered partnership.


"Groenland er en del af det danske rige. Groenlands Hjemmestyre varetager inden for
rigsenhedens rammer de groenlandske anliggender. Den groenlandske hjemmestyreordning
traadte i kraft den 1. maj 1979. Hjemmestyret bestaar af en folkevalgt repraesentation,
Landstinget og en forvaltning, der ledes af Groenlands Landsstyre.
Groenland daekker et areal paa ca. 2.175.000 km², hvoraf godt 341.000 km² er isfri.
Befolkningen er paa ca. 55.000 personer.
Den stoerste by i Groenland er Nuuk/Godthaab, der har ca. 12.000 indbyggere"

Source: Statens Information: www.danmark.dk