Slægt- og Lokalhistorie i Horsens kommune

Horsensegnens Slægtsforskere: formand Knud Friis, Vænget 7, Vinten, 8700 Horsens tlf. 75654179 e-mail: elknud(a)stofanet.dk  

Hent en anetavle her.  

Skifteuddrag Bjerre Hatting herreder se her.

Byarkivet, Søndergade 26, 8700 Horsens

Lokalhistorisk Samling, Horsens Bibliotek, Tobaksgården, 8700 Horsens

Folketællinger på Horsens bibliotek. Internettet til slægtsforskning.

Endelave sogn: Her findes Lokalhistorien sammen med Turistinformationen på Endelave.

Werner Nielsen Wittekind arbejder med Slægtsforkning på Endelave og indtaster folketællinger og kirkebøger. Han kan kontaktes på E-mail: wittekind(a)dis-danmark.dk

Hansted sogn: Arkivet i Egebjerg har ingen fast åbningstid. Kontaktperson: Mogens Kirkegaard, Egebjerg, 8700 Horsens

Hatting Sogns Lokalhistorie, Hattingcenteret, Kirkebakken 49, Hatting, 8700 Horsens. Åbent 1. tirsdag i måneden 19-21 undt. juli og aug. Formand: Hans Kvorning, Storegade 2, Hatting, 8700 Horsens tlf. 75653107

Lundum sogn: Lundum Lokalarkiv
Medborgerhuset Lundum, Torpvej 2, 8700 Horsens Dækker Lundum sogn. Oprettet 2009
Leder: Susanne Klitgaard, E-mail: skl(snabela)totalwind.dk Tlf: 23 27 36 13
Formand: Hanne Skovsgaard, E-mail:
hansskovsgaard@hotmail.com Tlf: 75 65 45 73

Nebel sogns Egnsmuseum: Forsamlingshuset,Nederbyen 1, Serridslev, 8700 Horsens.
Dækningsområde: Nebel (Serridslev) Sogn
Leder: Keld Olesen – Telefon 75 66 73 95

Tamdrup sognearkiv, Tamdrup Plejehjem, Silkeborgvej 245, 8700 Horsens
Ledere: Else Egeskov - Telefon 75 67 37 42, Svend Sommer - Telefon 75 67 36 14, Knud Friis Telefon - 75 65 41 79
Dækningsområde: Tamdrup Sogn.
E-mail kontakt: Knud Friis: elknud(snabela)stofanet.dk

Torsted sogn: Torstedgårds historiegruppe. Kontaktperson: Hanne Bjørn, Bregnevej 6, Torsted, 8700 Horsens E-mail: habj(a)stofanet.dk Der haves ejendomsregister for Torsted, Ørnstrup og Oens.

Tyrsted og Uth sogne: Lokalhistorien i Tyrsted-Uth Kontaktperson: Anker Frandsen, Dagnæsalle 5b, 8700 Horsens

Vær sogn: Stensballe Lokalhistoriske Arkiv, Brådhusvej 50, Stensballe, 8700 Horsens 
Dækningsområde: Stensballe i Vær Sogn (2 ejerlav)
Leder: Hanne Høj - Telefon 75 65 70 30 

I Haldrup findes en lokalhistorisk gruppe. Kontaktperson: Carl Hansen, Møllebæk 51, Haldrup, 8700 Horsens

Se også her: http://www.horsenskom.dk/KulturOgFritid/Lokalarkiver%20og%20Byarkivet/ListeOverArkiver.aspx